Anbefalinger vedrørende sovende børn

Børne- og Ungdomsforvaltningen, FAC, april 2016 Udarbejdet af Fagligt Center med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og i samarbejde med pædagogiske konsulenter fra områderne

Anbefalinger vedrørende sovende børn i dagtilbud og brug af seler

I Københavns kommune gælder følgende anbefalinger for sovende børn i dagtilbud. Med dagtilbud menes der: dagpleje, private pasningsordninger, vuggestuer og børnehaver. Sove inde eller ude I Danmark har vi en kultur for, at vores børn sover ude, og det er derfor ofte en forventning fra forældrene, at deres barn sover middagslur ude. Ved at lade børn sove ude i barnevogn eller krybbe skabes de optimale betingelser for et velventileret sovemiljø og for at give det enkelte barn afskærmning og dermed ro til at overgive sig til søvnen. Når temperaturen er under 10 minusgrader, må børn ikke sove ude i henhold til sundhedsstyrelsens vejledning. Der findes yderlige hensyn at tage for børn under 1 år, for tidligt fødte, samt syge og svage børn, læs mere her: Små børns udeophold i kulden. Om sommeren i meget varmt vejr skal der ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning være øget opmærksomhed på, hvor varmt der bliver i barnevogne og krybber, hvor børn sover til middag. I den forbindelse gælder følgende opmærksomhedspunkter: • Der skal sikres god luftudskiftning i barnevogn/krybbe, evt. med åbne vinduer eller vifter/blæser. • Sørg for at børnene sover i skygge og ikke for varmt • Barnevognens/krybbens åbning må ikke tildækkes med stofble eller andet, da temperaturen kan blive livstruende høj inde i barnevognen. • Tjek barnets temperatur flere gange i løbet af luren. Det gøres bedst ved at mærke på barnets nakke om temperaturen føles tilpas. Jf. Sundhedsstyrelsen er der ikke fastsat nogen max. temperatur, men det er altid tilrådeligt at tilse alle børn hyppigt under søvnen. Der bør altid vurderes individuelt og handles derefter.