Læreplan for Vuggestuen Juvelen

Det er selvfølgelig vigtigt, at de mange gode pædagogiske intentioner bevæger sig fra skrivebord til børneliv/ungeliv. Derfor bliver der hvert år gennemført et tilsyn med det pædagogiske arbejde. Tilsynet udføres af pædagogiske konsulenter gennem observationer af børnenes/de unges hverdag i institutionen og dialoger med personale og forældre. Det årlige tilsyn dokumenteres i en tilsynsrapport, som præsenteres og drøftes som et fast punkt på det årlige forældremøde. Du kan se vores nyeste tilsynsrapport og læse mere om det pædagogiske tilsyn på Københavns Kommunes hjemmeside her: Pædagogisk tilsyn i dagtilbud | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Har du spørgsmål til tilsynsrapporten, er du velkommen til at kontakte lederen.

 

https://www.kk.dk/borger/pasning-og-skole/kvalitet-og-tilsyn/paedagogisk-tilsyn-i-dagtilbud

 

 

 

 

 

 Download: Læreplan 2023 (pdf - 507 kb)