Ledelsen

Ledelsen i Vuggestuen Juvelen består af leder Karin Jensen.

Karin har ledelsestimer og administrative tider.

 

 

Karin bruger desuden børnetimer, som fordeles på alle teams. Disse timer skal bruges som en form for faglig sparring og supervision til personalet - både individuelt og i grupper. Vi vil desuden lave iagttagelser og refleksioner af enkelte børn og børnegrupper, da dette er en rigtig nyttig arbejdsmetode, der er med til at give os et godt billede af, hvordan udviklingen ser ud hos det enkelte barn og for den samlede børnegruppe. Timerne kan endvidere også bruges i forbindelse med pædagogiske aktiviteter, som eksempelvis kan være et længere forløb eller årstidsbestemt.

 

Karin bestræber sig på at være en synlig leder, der har fingeren på pulsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og den pædagogiske udvikling. Vi arbejder ud fra et demokratisk grundsyn, hvor medindflydelse, selvbestemmelse og ejerskab er en del af nøgleordene.

Vi bruger personalemødet som pejling til at træffe beslutninger ud fra. Når det er muligt, træffes beslutningerne direkte på personalemøderne.