Lukkedage 2024

Lukkedage i 2024.

 

Vi har lukket følgende 7 dage i 2024

 

De tre dage før Påske: d. 25, 26 og 27 marts 2024.

 

dagen efter Kristi himmelfartsdag d. 10. Maj 2024

 

Dagene omkring jul og nytår d. 23, 27 og 30 dec. 2024.

 

5. juni og 24. december er obligatorisk lukket og tæller derfor ikke som lukkedage.

 

Har I brug for pasningsbehov disse dage, så kan det være muligt at få jeres barn passet i en anden institution - dog ikke den 5. juni og 24. december. Vi vil dog anbefale jer, at spørge familie eller anden kendt voksen til jeres barn, da det vil være en stor mundfuld for et lille vuggestuebarn at blive passet i en anden institution af fremmede voksne.

Henvendelse på kontoret mindst to uger før pasningsbehov.

 

Københavns Kommune har besluttet, at der grundet besparelser skal lukkes tre uger i sommerugerne. Vi har derfor lukket i ugerne 28, 29 og 30

Det er mulig at få nødpasset sit barn i en af netværkets seks institutioner. Man skal derfor være indstillet på, at det er en fremmed institution og fremmede voksne, der skal være sammen med sit barn, hvis man vælger nødpasning. Vores faste personaler afholder ferie i disse uge, men vi sender dog nogle af vores vikarer med til nødpasning - men vi kan ikke garantere, at de vil dække hele nødinstitutionens åbningstid.

Tilmelding til nødpasning i sommerferien er inden den 1. maj

Ca. 1. juli kan vi melde ud, hvilke institutioner, der holder åbent for de børn, der er tilmeldt nødpasning.

 

Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at spørge på kontoret :)