Safir

På vores team vil vi som voksne fungere som rollemodeller for børnene. Vi vil være med til at skabe rum til børnene, hvor de kan udvikle sig.

 

Vi vil i vores hverdag skabe en genkendelighed, som børnene kan finde en tryghed i og dermed skabe grobund for udvikling af deres selvhjulpenhed og sprog.

 

Vi vil give børnene udfordringer, som passer til deres funktionsniveau, og via små sikre succeser, give dem motivation til at turde noget mere og nye ting i hverdagen.